Výměna rozvodů

Výměna rozvodů

Rozvody u auta

Mezi opravy jako např. výměna spojky, či výměna brzd, které by mělo auto čas od času absolvovat patří i výměna rozvodů, nebo přesněji opravy celého rozvodového mechanismu. Pod pojmem „výměna rozvodů“ se totiž skrývá často mnohem více, než jen výměna rozvodového řemenu nebo řetězu. Co všechno tedy takováto oprava obnáší? A jak je v našem servisu prováděna?

Výměna rozvodů

Prvním krokem prakticky jakékoliv výměny je demontáž starého, dosluhujícího, systému. Tu v tomto případě započneme otočením klikového hřídele tak, aby se první válec nacházel v horní úvrati. Následně stlačíme píst napínacího zařízení a trnem zajistíme pístek. Nyní již můžeme demontovat řemenici, kryt řemene i vlastní ozubený řemen.

Montáž opět započneme nastavením vačkového a klikového hřídele, po namontování napínací kladky momentovým klíčem ji dotáhneme a řemen volně nasadíme na řemenici klikového hřídele. Následuje montáž krytu, řemenice a postupné nasazení řemenu na čerpadlo, napínací kladku a řemenici. Celý proces ukončíme napnutím řemene a otočením hřídele ve směru otáčení motoru.

Výměna rozvodů

Prvním krokem prakticky jakékoliv výměny je demontáž starého, dosluhujícího, systému. Tu v tomto případě započneme otočením klikového hřídele tak, aby se první válec nacházel v horní úvrati. Následně stlačíme píst napínacího zařízení a trnem zajistíme pístek. Nyní již můžeme demontovat řemenici, kryt řemene i vlastní ozubený řemen.

Montáž opět započneme nastavením vačkového a klikového hřídele, po namontování napínací kladky momentovým klíčem ji dotáhneme a řemen volně nasadíme na řemenici klikového hřídele. Následuje montáž krytu, řemenice a postupné nasazení řemenu na čerpadlo, napínací kladku a řemenici. Celý proces ukončíme napnutím řemene a otočením hřídele ve směru otáčení motoru.

Náš servis zdobí nejen zkušenost a profesionalita, pyšnit se můžeme i příznivými cenami, které v tomto případě začínají na 3000 Kč (náš kompletní ceník).

Cena výměny rozvodů

Výměna rozvodů řemenový pohonod 3500 Kč bez materiálu
Výměna rozvodů řetězový pohonod 4000 Kč bez materiálu

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás